SƠN CÁCH NHIỆT KÍNH CÓ TỐT KHÔNG? ƯU NHƯỢC ĐIỂM LÀ GÌ?