Biến đổi khí hậu: EL NINO trở lại, nhiệt độ thế giới tiếp tục phá kỷ lục