Có nên sử dụng sơn kính cách nhiệt để chống nóng ô tô?