Các mẹo tiết kiệm điện điều hòa – vật bất ly thân của nhiều gia đình trong những ngày nắng nóng