Sơn cách nhiệt hay phim cách nhiệt?

Để giải quyết vấn đề cách nhiệt cho kính, một số chuyên gia tin rằng sơn cách nhiệt bền hơn và thích hợp cho cách nhiệt kính. Ngược lại, một số người nghĩ rằng phim cách nhiệt  lại thuận tiện hơn và nhanh hơn. Tóm lại, đối với cách nhiệt cho kính, mỗi bên đều có cách nhìn nhận riêng của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, để cách nhiệt cho kính thì dùng loại vật liệu nào là tốt nhất. Continue reading “Sơn cách nhiệt hay phim cách nhiệt?”