SƠN CÁCH NHIỆT CỬA KÍNH, CỬA SỔ – 3 LƯU Ý QUAN TRỌNG